עולי הגרדום - ירושלים

פרויקט פינוי בינוי

בעלי דירות במתחם: 92

סה"כ יחידות חדשות: 400

תכנון: גיורא גור, אדריכלים