עולי הגרדום,דב גרונר - ירושלים

פרויקט פינוי בינוי

בעלי דירות במתחם: 139

סה"כ יחידות חדשות: 600

תכנון: גיורא גור, אדירכלים