קדושי בבל - ירושלים

פרויקט פינוי בינוי

בעלי דירות במתחם: 80

סה"כ יחידות חדשות: 216

תכנון: קבוצת גולדן ישראל