המחתרות - ירושלים

פרויקט פינוי בינוי

בעלי דירות במתחם: 121

סה"כ יחידות חדשות: 549

תכנון: אדלמן-כהן שנצר-אדריכלים