פיינשטיין,מרזוק - ירושלים

פרויקט פינוי בינוי

בעלי דירות במתחם: 150

סה"כ יחידות חדשות: 675

תכנון: גיורא גור, אדריכלים