הנרקיס - בית שמש

שלבי התקדמות

הסכמת הדיירים

הסמכת נציגות ובחירת עו"ד דיירים

תכנון ראשוני

קבלת אישור עקרוני

קבלת אישור עקרוני